Tom Lentz
President
Lydie Modaff
Vize-Presidentin
Diego Scholl
Vize-President
Kati Pickar
Sekretärin
Jean-Paul Schummer
Tresorier
Georges Decker
Member
Myriam Garofalo
Member
Mike Knepper
Member
Dani Magar
Member
Jessica Modaff
Member
Michèle Rihm
Member
Ben Seil
Member
Luca Tropeano
Member
Robert Weiler
Member