Kulturpreis

kutur_preisDen 17 November 2001, um Virowend vun der Fändelweih, kruet d’Musek den Kulturpreis vun der Gemeng Mamer iwerreescht.